BUTUZOU MUSEUM

by KURITA TRADING CO.,LTD

 A to Z : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Number |

 Categories : | Nyorai | Bosatsu | Myoo & Doji | Tenjin | Founders & High Priests | Others / Tibetan Mongolian |

Home

Categories

Tenjin

The highest ranked in the Six Realms are called deva living in the heaven, especially the deva who was adopted into Buddhism is called heavenly protecting deva. They were adopted from the gods out of Buddhism(Shi-Tennoo, the 12 heavenly generals so on), the gods from the nature(Benzai Ten, Inari Myojin, Bon Ten so on) and from the different kinds(Jinsha Taishou, Karura so on).

4 Heavenly Kings [Shi-Tennoo]
Shi-Tennoo [The 4 Heavenly Kings]
Jikoku Ten
Koumoku Ten
Zouchou Ten
Tamon Ten
Nioo
Kongou Rikishi
Enma Daioo
Ennma Ten
Datueba
Gozu Tennoo
Kisshou Ten
Bishamon Ten
Touhachi Bishamon Ten
Benzai Ten
Ida Ten
Bon Ten
Taishaku Ten
Daikoku Ten
Ebisu Ten
Sanmen Daikoku Ten
Dikoku Ten in a Measure Box [Masuiri Daikoku Ten]
Masuiri Daikoku Ten [Dikoku Ten in a Measure Box]
Marishi Ten
Dragon King [Ryuoo/Ryujin]
Ryuoo[Ryujin/Dragon King]
Ryujin [Ryuoo/Dragon King]
Ryuu Kannon(Ryu Kannon)
The 8 Dragon Kings [Hachidai Ryuoo]
Hachidai Ryuoo [The 8 Dragon Kings]
Anabadattari Ryuoo
Ubara Ryuoo
Shakara Ryuoo
Tokushaka Ryuoo
Nanda Ryuoo
Batsunannda Ryuoo
Manasu Ryuoo
Washukichi Ryuoo
Kangi Ten [Shou Ten]
Shou Ten [Kangi Ten]
Sanpou Koujin
Inari Daimyojin [Dakini Ten]
Dakini Ten [Inari Daimyojin]
The 12 Heavenly Generals [Juuni Shinshou]
Juuni Shinshou [The 12 Heavenly Generals]
Gubidara Taishou
Basara Taishou
Meikira Taishou
Anchira Taishou
Anira Taishou
Sanchira Taishou
Inndara Taishou
Makora Taishou
Shindara Taishou
Shoutora Taishou
Bikara Taishou
Shichimen Tennyo
Kishibojin
Kariteimo
Zaoo Gongen
Ashura
Batsutabara Sonja
Ugashin
Jinsha Taishou
Sui Ten
Fuujin & Raijin
Akiba Gongen
Iizuna Gongen
Binzuru Rakan
Shoumen Kongou
Sukunahiko no Mikoto [Sukunahikona no Mikoto]
Izanagi no Mikoto Izanami no Mikoto
Shinnoushin
Jinguu Kougou
Sumiyoshi Ookami
Hachiman Daibosatsu
Ontake Ookami
Confucius [Koushi]
Koushi [Confucius]
Konpira Daigongen
The God of Mt. Tai [Taizanfukun/Tougaku Taitei]
Taizanfukun [The God of Mt. Tai]
Tougaku Taitei [The God of Mt. Tai]