BUTUZOU MUSEUM

by KURITA TRADING CO.,LTD

 A to Z : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Number |

 Categories : | Nyorai | Bosatsu | Myoo & Doji | Tenjin | Founders & High Priests | Others / Tibetan Mongolian |

Home

Categories

Myoo & Douji

One of the various transformations of Nyorai. In Esoteric Buddhism Myoo means "Shingon","Darani";(true word). Myoo saves ordinary people who are difficult to teach appearing in anger.

Fudou Myoo
Namikiri Fudou
Ao Fudou
Aka Fudou
Kongara Douji & Seitaka Douji
Fudou Hachidai Douji
Uhou Douji
Zenzai Douji
Kurikara Ryuoo
Aizen Myoo
Tenkyuu Aizen Myoo
Ryotou Aizen Myoo
Kujaku Myoo
Ususama Myoo
The 5 Great Myoo[Godaison Myoo]
Godaison Myoo[The 5 Great Myoo]
Daiitoku Myoo
Kongo Yasha Myoo
Gundari Myoo
Gousanze Myoo
Daigensui Myoo
Taigen Myoo
Munoushou Myoo
The 5 Great Powerful Myoo [Godai Rikiku Myoo]
Godai Rikiku Myoo [The 5 Great Powerful Myoo]
Muryourikiku [Kongou-haramitsu Bosatsu]
Kongouku [Kongou-yakusha Bosatsu]
Raidenku [Kongou-hou Bosatsu]
Muihouku [Kongou-shu Bosatsu]
Ryuooku [Kongou-ri Bosatsu]
Rokuji Myoo