BUTUZOU MUSEUM

by KURITA TRADING CO.,LTD

 A to Z : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Number |

 Categories : | Nyorai | Bosatsu | Myoo & Doji | Tenjin | Founders & High Priests | Others / Tibetan Mongolian |

Home  | <<Previous Page 74/276 Next Page>> 

Myoo & Douji

Fudou Hachidai Douji

He is an attendant to Fudou Myoo who has the virtue of the Four Wisdom of the Four Prajanaparamita. This douji were born from the esoteric words of Fudou Myoo and became a messenger for him and protects Shoumudouson against the others by showing himself as the teaching manifestation of Dainichi Nyorai.

(1)Shitoku-douji (2)Eki-douji (3)Shojobiku (4)Ugubaga-douji

(5)Eko-douji (6)Anokuta-douji

(7)kongara-douji

(8)seitaka-douji