BUTUZOU MUSEUM

by KURITA TRADING CO.,LTD

 A to Z : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Number |

 Categories : | Nyorai | Bosatsu | Myoo & Doji | Tenjin | Founders & High Priests | Others / Tibetan Mongolian |

Home

A to Z

S

Sanbon Ashi Kaeru [Frog with Three Legs]
Sanchira Taishou
Sankai Butsugan [The Three Worlds of Buddha]
Sanmen Daikoku Ten
Sanpou Koujin
Sanpouson
Saru [Monkey]
Seishi Bosatsu
Senju Kannon Bosatsu
Shaka Kinkanshutsugen Zu[The Picture of Buddha's Revival]
Shaka Nyorai
Shakara Ryuoo
Shaka Sanson [Buddha and Two Bosatsu]
Shi-Bosatsu [The 4 Bosatsu]
Shichi Fuku Jin [Seven Fortune Gods]
Shichimen Tennyo
Shindara Taishou
Shingon Hasso [Tthe 8 Founder of Shingon]
Shinnoushin
Shinran Shounin
Shirodobo [Shiro Tara]
Shi-Tennoo [The 4 Heavenly Kings]
Shougun Jizou
Shoumen Kongou
Shou Ten [Kangi Ten]
Shoutoku Taishi
Shou Kannon Bosatsu
Shoutora Taishou
Shouzen Douji & Shouaku Douji
Skull [Dokuro]
Sougyou Monju
Sou Fuku [Twin of Happiness]
Suigetsu Kannon
Sui Ten
Sukunahiko no Mikoto [Sukunahikona no Mikoto]
Sumiyoshi Ookami