BUTUZOU MUSEUM

by KURITA TRADING CO.,LTD

 A to Z : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Number |

 Categories : | Nyorai | Bosatsu | Myoo & Doji | Tenjin | Founders & High Priests | Others / Tibetan Mongolian |

Home  | <<Previous Page 28/276 Next Page>> 

Bosatsu

Shouzen Douji & Shouaku Douji

Since Muromachi era some people has worshipped Jizou Bosatsu with Shouzen Douji on his left and with Shouaku Douji on his right in the type of Jizou Sanson(the Three Jizou).