BUTUZOU MUSEUM

by KURITA TRADING CO.,LTD

 A to Z : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Number |

 Categories : | Nyorai | Bosatsu | Myoo & Doji | Tenjin | Founders & High Priests | Others / Tibetan Mongolian |

Home  | <<Previous Page 130/276 Next Page>> 

Tenjin

The 8 Dragon Kings [Hachidai Ryuoo]

The dragons, the deva protecting laws, who took part in the meeting of Hoke   Kyo(Lotsu Sutra).

(1)Nanda-Ryuoo

(2)Batsnanda-Ryuoo

(3)Shakara-Ryuoo

(4)Washugichi-Ryuoo

(5)Tokushaka-Ryuoo

(6)Anabadattari-Ryuoo

(7)Manasu-Ryuoo

(8)Ubara-Ryuoo