BUTUZOU MUSEUM

by KURITA TRADING CO.,LTD

 A to Z : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Number |

 Categories : | Nyorai | Bosatsu | Myoo & Doji | Tenjin | Founders & High Priests | Others / Tibetan Mongolian |

Home  | <<Previous Page 239/276 Next Page>> 

Others

The Four Pictures of the Sacred Mountains in China[Chugoku Yonndai Meisan Butsuga]

Chinese Buddhism has had the four sacred places since the ancient times. Each of the founders of the four sacred places is drawn in these pictures. The mountains are Mt. Wutai in Shanxi, (Monju Bosatsu), Mt. Emei Scenic in Sichuan (Fugen Bosatsu) Mt. Jiuhuashan in Anhui (Jizou Bosatsu) Mt. Putou in Zhejiang (Kannon Bosatsu).