BUTUZOU MUSEUM

by KURITA TRADING CO.,LTD

 A to Z : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Number |

 Categories : | Nyorai | Bosatsu | Myoo & Doji | Tenjin | Founders & High Priests | Others / Tibetan Mongolian |

Home  | <<Previous Page 53/276 Next Page>> 

Bosatsu

Kongou-ka Bosatsu

He is a deity who was born in order that Dainichi Nyorai has a memorial service for Muryoju Noyorai(Immeasurable Nyorai). “Ka” of Kongou-ka Bosatsu means “song” . It stands for the magnificent sound of his preaching because Muryoju Nyorai(Immeasurable-Nyorai) rules over the virtue of preaching.